Skip to main content

"MYSLÍME EKOLOGICKY"

Foto

„INVESTIČNÍ PROJEKT S PODPOROU EU – MYSLÍME EKOLOGICKY“

Předmětem projektového záměru: „Snížení energetické náročnosti výrobních objektů v Dřevozpracujícím výrobním družstvu“, je realizace investic spočívajících v zateplení fasád dvou výrobních hal - horní a dolní strojovny, změně vytápění, změně kotle, elektroinstalace a osvětlení a pořízení nové výrobní technologie. Tato energeticky úsporná opatření povedou ke snížení energetické náročnosti budov a výrobních strojů, ke zvýšení energetické účinnosti a modernizaci soustav osvětlení v provozních budovách. Realizací projektu dojde k razantní trvalé úspoře spotřeby energie a snížení emisí CO2 oproti výchozímu (původnímu) stavu. Projektový záměr je financován za podpory EU.

16. 06. 2017