Skip to main content

"MYSLÍME EKOLOGICKY"

foto

„INVESTIČNÍ PROJEKT S PODPOROU EU – MYSLÍME EKOLOGICKY“

Předmětem projektového záměru: „Snížení energetické náročnosti provozu DVD v Nových Syrovicích“, je realizace investic vedoucích k razantní trvalé úspoře spotřeby energie a snížení emisí CO2 oproti výchozímu (původnímu) stavu v provozovně v Nových Syrovicích. Investice zahrnují rekonstrukci vytápění, plynové rozvody, elektroinstalace a MaR, zateplení obvodového pláště, výměnu původních výplní otvorů, nové LED osvětlení a pořízení nové výrobní technologie. Tato energeticky úsporná opatření povedou ke snížení energetické náročnosti budov a výrobních strojů, ke zvýšení energetické účinnosti a modernizaci soustav osvětlení v provozních budovách.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015427

Projektový záměr je financován za podpory EU.

02. 05. 2019