Skip to main content

Valná hromada

foto

Na valné hromadě konané dne 1. 4. 2016 jsme společně oslavili 65 let existence naší firmy a vedení firmy tímto děkuje všem současným i bývalým zaměstnancům za odvedenou práci.

Takovouto historií se může pochlubit pouze velmi málo firem v republice a je to i záruka pro naše dodavatele a zákazníky,že firma má vybudováno své pevné postavení na trhu a je spolehlivým partnerem,který plní svědomitě a zodpovědně své závazky.

01. 04. 2016